Predstavitev

27. Festival slovenskega filma Portorož – 22. do 27. oktober 2024

Festival slovenskega filma Portorož je pregled nove slovenske avdiovizualne produkcije, ki se zaključi s podelitvijo nagrad za najvidnejše dosežke in najbolj izstopajoče ustvarjalce. Današnji festival je naslednik v sedemdesetih letih 20. stoletja ustanovljenega Tedna domačega filma v Celju, ki se je po osamosvojitvi preimenoval v Slovenski filmski maraton in se preselil v Portorož. Že naslednje leto je prevzel naziv Festival slovenskega filma, leta 2021 pa je bila temu imenu dodana še geografska oznaka Portorož.

Festival slovenskega filma Portorož je kulturni in strokovni dogodek, na katerem se srečujejo filmski ustvarjalci, strokovna javnost, poslovni partnerji in ljubitelji filma. Je vsakoletno srečanje, kjer se v šestih zaporednih dneh odvrti sveža produkcija igranih, dokumentarnih, animiranih, eksperimentalnih, celovečernih, srednjemetražnih in kratkih filmov. Po projekcijah se ob prisotnosti številnih filmskih ustvarjalcev zvrstijo novinarske konference in pogovori o filmih, pomemben del festivala pa je tudi strokovni program s tematskimi konferencami, filmskimi delavnicami, koprodukcijskimi srečanji in mednarodnim sodelovanjem. Na festival so povabljeni različni gostje iz Slovenije in tujine, prav tako pa je poskrbljeno za sprostitev, saj je festival namenjen tudi neformalnemu druženju in pretoku informacij tako med filmskimi ustvarjalci kot tudi med filmarji in ostalo javnostjo.

Festivalska nagrada vesna simbolizira priljubljenost junakinje iz legendarnega istoimenskega filma, ki ga je leta 1955 režiral František Čap. Češki režiser danes predstavlja enega od stebrov zgodovine slovenskega filma in je svetel primer evropske kulturne povezanosti in odprtosti slovenske filmske produkcije. Festival slovenskega filma Portorož povezuje nove pristope mlade generacije avtorjev z izročilom velikih imen slovenske filmske zgodovine, ki je vse bolj povezana z evropsko filmsko ustvarjalnostjo.

Slovenski filmski center v sodelovanju s strokovnimi filmskimi društvi izbranemu filmskemu ustvarjalcu na festivalu vsako leto podeli nagrado za življenjsko delo. Do petindvajsete festivalske edicije je ta najuglednejša slovenska strokovna nagrada nosila ime Badjurova nagrada (po znamenitem filmskem ustvarjalcu Metodu Badjuri), leta 2023 pa je bil sprejet predlog za razširitev imena. Na šestindvajsetem Festivalu slovenskega filma Portorož smo tako prvič podelili nagrado Milke in Metoda Badjure. S tem smo želeli opozoriti na premnogokrat spregledan doprinos Milke Badjura k razvoju slovenske kinematografije in poudariti skupno ustvarjalno moč zakoncev Badjura, ki sta ju odlikovale kreativnost, vztrajnost in strast do filma.

Tudi letos oktobra vas s podobno strastjo vabimo v Portorož, na že 27. Festival slovenskega filma Portorož. Na lokacijo, ki ji je naklonjena večina slovenskih filmskih ustvarjalcev. Že ob prejšnjih edicijah se je pokazalo, da je na morju lepo tudi izven visoke sezone – tako v umetniško-ustvarjalnem kot tudi v vremenskem smislu.

Bojan Labović, direktor festivala
www.fsf.si