Strategija filmske vzgoje in njena uresničitev – predstavitev programov Art kino mreže in drugih izvajalcev

Strategija filmske vzgoje in njena uresničitev – predstavitev programov Art kino mreže in drugih izvajalcev

V začetku decembra 2016 je bila v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 sprejeta Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje. Cilji strategije, kot si jih je pred šestimi leti zadalo Ministrstvo za kulturo, so »zagotoviti dostopnost, sistematičnost in dolgoročnost filmske vzgoje v okviru kurikuluma in učnih načrtov ter v okviru kulturnih ustanov, pri čemer strategija izhaja iz specifičnosti filmskega in avdiovizualnega področja«. Zanima nas, koliko in kako so cilji doseženi v okviru formalnih (primer umetniških gimnazij) in neformalnih oblik filmske vzgoje (vzgoja kinoobiskovalcev). Z avgustom 2021 se je zaključil petletni izobraževalni projekt Art kino mreže Slovenije Filmska osnovna šola, namenjen pedagogom osnovnih šol po vsej Sloveniji. Projekt za strategijo gotovo predstavlja primer dobre prakse. Sofinancirali sta ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Ob zaključku je nastalo končno poročilo z rezultati projekta in s priporočili za nadaljnji razvoj filmske vzgoje.

 

PROGRAM SREČANJA

Prvi del: 10:00 – 11:30

Predstavitev primerov dobre prakse

Petra Slatinšek, vodja filmsko vzgojnih programov Kinodvor, Ljubljana

Lorena Pavlič, direktorica Festivala Isola Cinema, Izola

Tom Gomizelj in Dženi Rastohar, produkcija Luksuz

Mateja Zorn, programska vodja Kinoatelje

 

Odmor za kavo

 

Drugi del: 11:45 – 12:30

Predstavitev stališč do strategije razvoja filmske vzgoje v Sloveniji

Nina Ukmar, vodja kabineta na Ministrstvu za kulturo RS

Jure Matičič, predsednik AKMS, Art kino mreže, vodja Kino Domžale

Nataša Bucik, vodja Kulturnega bazarja, Ministrstvo za kulturo RS

 

Po uvodnih predstavitvah bo sledila razprava, ki jo bo usmerjala Jelka Stergel.

25/10/2022 – 10:00
10:00

Avditorij Portorož – Zelena dvorana

Strokovni program

25.10.2022 ob 10:00