Nagrada občinstva

Poleg nagrad, ki jih na festivalu podelijo strokovne žirije, eno podelite tudi gledalci, in sicer vesno za najboljši film po izboru občinstva. Glasujete lahko za vse slovenske celovečerne filme v Tekmovalnem programu, in sicer z glasovnicami, ki jih prejmete ob vhodu v dvorano. Na glasovnici so navedene ocene od 1 do 5, pri čemer je 5 najvišja ocena, gledalci pa glasujete tako, da jasno označite izbrano oceno. Glasovnica, iz katere vaša ocena ni jasno razvidna, ni veljavna!

Glasovnico po končani projekciji oddate v glasovalno skrinjico, ki jo pregleda tričlanska komisija v sestavi Ula Ukmar, Špela Barlič in Tia Lončar. Po izločitvi neveljavnih glasovnic komisija prešteje število oddanih glasovnic za posamezen film in izračuna povprečno oceno. Za podelitev nagrade občinstva mora oddati veljavne glasovnice vsaj 50 gledalcev za posamezen film. Nagrado občinstva za najboljši film dobi producent, katerega film je dosegel najvišjo povprečno oceno, izračunano na dve decimalki.

 

Povprečne ocene in vrstni red filmov::

 

  • Duhovnica (Maja Prettner): 4,82
  • Pero (Damjan Kozole): 4,77
  • Telo (Petra Seliškar): 4,63
  • Poslednji heroj (Žiga Virc): 4,58
  • Šterkijada (Igor Šterk): 4,31
  • Vzornik (Nejc Gazvoda): 4,17
  • Opazovanje (Janez Burger): 4,10
  • Zbudi me (Marko Šantić): 3,90
  • Mož brez krivde (Ivan Gergolet): 3,79
  • Gajin svet 2 (Peter Bratuša): 3,48

Filmi Skozi moje oči (Igor Vrtačnik) LGBT_SLO_1984 (Boris Petković), Dva koraka od Baltika do Jadrana (Jan Mozetič) in Ne misli, da bo kdaj mimo (Tomaž Grom) niso prejeli dovolj glasovnic za izračun povprečne ocene.