Predstavitev

26. Festival slovenskega filma Portorož – 3. do 8. oktober 2023

Festival slovenskega filma Portorož je pregled nove slovenske avdiovizualne produkcije, ki se zaključi s podelitvijo nagrad za najvidnejše dosežke in ustvarjalce. Festival je naslednik Tedna domačega filma v Celju, ustanovljenega v sedemdesetih letih 20. stoletja, ki se je po osamosvojitvi preimenoval v Slovenski filmski maraton in preselil v Portorož. Že naslednje leto je  prevzel  naziv  Festival slovenskega filma, leta 2021 pa mu je bila dodana tudi geografska oznaka Portorož.

Festival slovenskega filma Portorož je kulturni in strokovni dogodek, na katerem se srečujejo filmski ustvarjalci, strokovna javnost, poslovni partnerji in ljubitelji filma. Je vsakoletno srečanje, kjer se v šestih zaporednih dneh odvrti sveža produkcija igranih, dokumentarnih, animiranih, eksperimentalnih, celovečernih, srednjemetražnih in kratkih filmov. Po projekcijah se ob prisotnosti številnih filmskih ustvarjalcev zvrstijo novinarske konference in pogovori o filmih; pomemben poudarek pa ima tudi strokovni program festivala s tematskimi konferencami, filmskimi delavnicami ter koprodukcijskimi srečanji in mednarodnim sodelovanjem. Na festival so povabljeni različni gostje iz Slovenije in tujine, prav tako pa je poskrbljeno za sprostitev, saj je festival namenjen tudi neformalnemu druženju, ki je pomemben vir pretoka informacij tako med filmskimi ustvarjalci kot tudi ostalo javnostjo.

Festival se zaključi s slovesno podelitvijo nagrad vesna. Vesna simbolizira priljubljenost junakinje iz legendarnega istoimenskega filma, ki ga je leta 1955 režiral František Čap. Češki režiser danes predstavlja enega stebrov zgodovine slovenskega filma in je svetel primer evropske kulturne povezanosti in odprtosti slovenske filmske produkcije. Festival povezuje nove pristope mlade generacije avtorjev z izročilom velikih imen slovenske filmske zgodovine, ki pa je vedno bolj povezana z evropsko filmsko ustvarjalnostjo.

Slovenski filmski center v sodelovanju s filmskimi strokovnimi društvi na festivalu vsako leto podeli nagrado za življenjsko delo filmskega ustvarjalca. Do lanske edicije  je ta najuglednejša slovenska strokovna nagrada nosila ime Badjurova nagrada (po znamenitem filmskem ustvarjalcu Metodu Badjuri). Z letošnjim letom pa je bil sprejet predlog za razširitev imena, tako da se bo poslej podeljevala Nagrada Milke in Metoda Badjure. S tem se poudarja premnogokrat spregledani doprinos Milke Badjura kot pionirke slovenske kinematografije in skupno ustvarjalno moč zakoncev Badjura, ki jo je odlikovala kreativnost, vztrajnost in strast do filma.

Zato s podobno strastjo spet vabimo, da pridete oktobra v Portorož. Na že 26. Festival slovenskega filma Portorož. Na lokacijo, ki ima dokazano naklonjenost večine slovenskih filmskih ustvarjalcev. Na lokacijo, kjer se je že ob prejšnjih edicijah pokazalo, da je tudi izven visoke sezone na morju lepo. Tako v umetniško ustvarjalnem kot tudi vremenskem smislu..

Bojan Labović, direktor festivala
www.fsf.si